Lista Conditiilor Specifice Pnetru Etapele De Transfer