Elevii scolii sunt coordonati si indrumati de 25 de cadre didactice calificate:

*10 titulari
*1 profesor metodist
*1 profesor cu doctorat
*4 profesori cu gradul didactic I
*6 profesori cu definitivat
*3 profesori debutanti